Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/rescompa/public_html/config/ecran_securite.php on line 225
Biomassa - MR TAMPAN WAS HERE : MR Tampan Menyambut Ramadhan vroh . :v

facebook

twitter

survey

Biomassa

Kaikki tämän artikkelin versiot: [čeština] [ελληνικά] [English] [Español] [suomi] [français]

 

Samassa osiossa

Uusiutuva energia

Biopolttaineet

Biomassa

Energiatehokkuus ja säästö

Maalämpö

Vesivoima

Aurinkosähkö

Aalto- ja vuorovesienergia

Tuulivoima

Aurinkolämpö

Biomassa polttoaineena viittaa kasveihin, eläinkunnan jätteisiin ja muihin biologista alkuperää oleviin polttoaineisiin. Biopolttoaineella tarkoitetaan joskus samaa kuin biomassalla, toisinaan taas pelkästään biologisesti tuotettuja polttonesteitä. Koska biomassavarannot uusiutuvat luonnollisen kasvun kautta, pidetään biomassaa uusiutuvana energianlähteenä. Biomassalla tuotettua energiaa kutsutaan bioenergiaksi. [1]

Eräitä biomassapolttoaineita, kuten puuta, on käytetty koko ihmisen historian ajan. Toisia on kyetty tuottamaan vasta pitkällisen tutkimus- ja kehitystyön jälkeen, kuten on esimerkiksi nykyaikaisten liikenteen biopolttoaineiden laita. Yhteenlaskettuna biomassalla tuotetaan 10,6 % maailman primäärienergiasta, enemmän kuin millään muulla uusiutuvalla energianlähteellä. Lisäksi tulee suuri määrä tilastojen ulkopuolista polttopuun käyttöä erityisesti kehittyvissä maissa. [2]

Biomassa on monipuolinen energianlähde, jolla voidaan korvata tai täydentää miltei mitä tahansa käytössä olevaa polttoainetta: puulla hiiltä, biokaasulla maakaasua, etanolilla bensiiniä, biodieselillä dieseliä ja niin edelleen.

BiomassToisin kuin fossiiliset polttoaineet biopolttoaineet eivät aiheuta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä, kunhan kulutettu biomassa korvautuu uudella kasvulla. Poltetun biomassan tilalle kasvava uusi biomassa (puut, energiakasvit, ym.) sitoo nimittäin ilmasta yhtä paljon hiilidioksidia kuin mitä poltossa vapautuu.

Puu, olki ja eräät muut biomassalaadut kelpaavat sellaisenaan poltettavaksi voimalaitoksissa, jotka muistuttavat toimintaperiaatteeltaan tavallisia fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita. Joskus niitä myös sekoitetaan fossiilisten polttoaineiden kanssa poltettavaksi.

Kulkuneuvoissa käyttöä varten biomassaa voidaan muuntaa nestemäisiksi biopolttoaineiksi. Eniten käytetään etanolia, joka yleensä valmistetaan käyttämällä ja tislaamalla viljoista tai sokerista. Muita valmistustapoja tutkitaan parhaillaan. Etanolia voidaan sekoittaa bensiinin käytettäväksi tavallisissa autoissa.

Toiseksi yleisin biopolttoneste on biodiesel, jota valmistetaan pääasiassa öljykasveista, kuten rypsistä, soijasta ja öljypalmusta. Oikeilla lisäaineilla biodiesel voi korvata täysin tavallisen dieselin useimmissa moottoreissa.

Eräät biopolttoaineet valmistetaan teollisuuden tai kuluttajien jätteistä. Esimerkiksi paperiteollisuudessa on nykyisin yleisenä käytäntönä polttaa prosessissa syntyvä mustalipeä voimalaitoksissa vaarattomiksi yhdisteiksi. Toinen esimerkki on ravintoloiden jätepaistorasvojen muuntaminen biodieseliksi. Tämäntapaiset käytännöt sallivat uusiutuvan energian tuottamisen yhdistämisen jäteongelman ratkaisemiseen.

Eräs biopolttoaineille ominainen tulevaisuuden mahdollisuus on hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä yhdistämällä biomassan käyttö hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Tällöin biomassa absorboisi ilman hiilidioksidia kasvaessaan ja voimalaitoksessa sitoutunut hiilidioksidi otettaisiin talteen palamisessa syntyneistä savukaasuista. Näin biomassan käyttö voisi paitsi vähentää hiilidioksidipäästöjämme, niin lisäksi korjata osan jo aiheutuneesta vahingosta.

 

P.S.

References
- 1."Biofuel", Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, 2009.
- 2. IEA: Renewables in Global Energy Supply. IEA/OECD, 2007.

Footnotes

[1] "Biofuel", Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, 2009.

[2] IEA: Renewables in Global Energy Supply. IEA/OECD, 2007.

RES Compass -hankekumppanit

LOGO euTekijät vastaavat yksin tämän sivuston sisällöstä.Se ei välttämättä edusta Euroopan Yhteisöjen mielipidettä. Euroopan komissio ei ole vastuussa siitä, miten sivuston sisältämää tietoa saatetaan käyttää.