Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/rescompa/public_html/config/ecran_securite.php on line 225
Energie z biomasy - MR TAMPAN WAS HERE : MR Tampan Menyambut Ramadhan vroh . :v

facebook

twitter

survey

Energie z biomasy

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [ελληνικά] [English] [Español] [suomi] [français]

 

Ve stejné rubrice

Energie větru

Obecně o obnovitelných zdrojích energie

Biopaliva

Energie z biomasy

Energetická účinnost/úspory

Geotermální energie

Energie vody

Fotovoltaika

Solární termální energie

Příbojová a přílivová energie

Biomasa jako palivo se vztahuje k rostlinám, živočišných odpadům a jiným palivům biologického původu. Biopaliva jsou někdy používána jako synonymum pro biomasu, někdy pouze pro kapalná paliva biologického původu. Vzhledem k tomu, že zásoby biomasy mohou být snadno doplněny organickým růstem, biomasa je považována za obnovitelné palivo. Energie vyrobená z biomasy se nazývá bioenergie. [1]

Některá paliva z biomasy, jako je dřevo, byly používány od úsvitu dějin. Jiná paliva, jako například moderní automobilová biopaliva, jsou výsledkem velmi sofistikovaného vědeckého výzkumu. Podíl paliv z biomasy v celosvětové spotřebě primární energie je o 10,6 % vyšší než ostatní obnovitelné zdroje energie. Kromě toho existuje široké využití palivového dříví, které statistiky nesledují, zejména v rozvojových zemích. [2]

Biomasa je univerzálním zdrojem energie a téměř jakýkoli druh paliva může být nahrazen nebo doplněn biopalivy: uhlí dřevem, zemní plyn bioplynem, benzín etanolem, motorové nafty bionaftou, atd.

BiomassNa rozdíl od fosilních paliv je biomasa uhlíkově neutrální a nepřispívá ke změně klimatu, pokud je množství spotřebované biomasy nahrazeno novým růstem. To proto, že růst biomasy závisí na absorpci oxidu uhličitého z atmosféry. Vzhledem k tomu, že stejné množství je absorbováno a uvolněno v současném cyklu, výsledek je v uhlíkové neutralitě.

Dřevo, sláma a další druhy biomasy mohou být použivány přímo k topení v elektrárnách, protože se v zásadě podobají normálním fosilním palivům, které se používají k topení v elektrárnách. Někdy jsou také míchány s fosilními palivy.

Pro použití ve vozidlech, může být biomasa přeměněna na kapalná biopaliva. Najčastěji vyráběným kapalným biopalivem je etanol, který je obvykle vyrobený kvašením škrobu obilovin nebo cukru z cukrodárných rostlin a následnou destilací. Výroba ethanolu z celulózy je předmětem intenzivního výzkumu. Ethanol může být míchán s benzínem pro použití v běžných automobilech nebo využíván čistý.

Druhým nejčastějším druhem kapalných biopaliv je bionafta, která je vyrobena především z olejnatých plodin, jako je řepkový nebo palmový olej. Směsná bionafta je zcela zaměnitelná s běžnou naftou ve většině motorů.

Některá biopaliva se vyrábějí z odpadů, některá vznikají z průmyslových procesů nebo od spotřebitelů. Například v papírenském průmyslu se toxický černý louh již dnes běžně spaluje v elektrárnách na neškodné konečné produkty. Dalším příkladem je přeměna přepáleného oleje na vaření z restaurací na bionaftu. Tyto praktiky nabízejí dvojí užitek, výrobu energie z obnovitelných zdrojů a řešení problému odpadu.

Jeden výrazný příslib biopaliv spočívá v tom, že v kombinaci s nově vznikající technologií zachycování a ukládání uhlíku, může používání biopaliv trvale snižovat objem oxidu uhličitý v atmosféře. Plodiny na výrobu biopaliv by mohly odstraňovat oxid uhličitý ze vzduchu tím jak rostou, a energetická zařízení by zachycovala oxid uhličitý uvolňovaný při spalování biopaliv k výrobě elektrické energie. Takové využívání biomasy by mohlo nejen snížit emise skleníkových plynů, ale také ve skutečnosti napravit škody, které již byly způsobeny.

 

Poznámky

[1] "Biopaliva" v Encyklopedii Britannica. Encyklopedie Britannica, 2009.

[2] IEA: Obnovitelné zdroje v globálním zásobování energií. IEA / OECD, 2007.

Partneři projektu RES Compass

LOGO euVýhradní odpovědnost za obsah této webové stránky je věcí autorů. Stránka nemusí vyjadřovat oficiální postoje Evropské komise.Evropská komise nezodpovídá za důsledky rozhodnutí plynoucí z informací zde obsažených..