Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/rescompa/public_html/config/ecran_securite.php on line 225
Obecně o obnovitelných zdrojích energie - MR TAMPAN WAS HERE : MR Tampan Menyambut Ramadhan vroh . :v

facebook

twitter

survey

Obecně o obnovitelných zdrojích energie

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [ελληνικά] [English] [Español] [suomi] [français]

 

Ve stejné rubrice

Energie větru

Obecně o obnovitelných zdrojích energie

Biopaliva

Energie z biomasy

Energetická účinnost/úspory

Geotermální energie

Energie vody

Fotovoltaika

Solární termální energie

Příbojová a přílivová energie

Obnovitelnými zdroji energie se rozumí zdroje, které nelze vyčerpat nebo takové, které lze znovu obnovit. Zdroji obnovitelné energie jsou větrná energie, sluneční nebo také solární energie, energie z vodních toků, geotermální energie, přílivová energie a další typy energie, získávané z oceánů a lesní nebo jinak získaná biomasa. [1] [2]

Potenciál zdrojů obnovitelné energie je nesmírný, protože jejich každoroční míra obnovení překračuje roční spotřebu energie na celé planetě. Navíc tyto obnovitelné zdroje poskytují energii vycházející z lokálně dostupných surovin [3]

Obnovitelné energie už mají svou zavedenou pozici, neboť nepostradatelně přispívají ke globální výrobě energie. V roce 2004 bylo okolo 13 % celkové energie vyrobeno z obnovitelných zdrojů, přičemž 10,6 % pocházelo ze spalovatelných obnovitelných zdrojů jako je dřevo, 2,2 % činila hydroenergie, 0,4 % geotermální energie a okolo 0,1 % větrná energie společně se solární. [4]

Množství vědeckých studií se zabývají potenciálním přínosem obnovitelných zdrojů k celosvětovým dodávkám energie. V následujících padesáti letech by tento přínos mohl činit více než 50 % a obnovitelná energie by se tak stala hlavním zdrojem energií v budoucnosti. [5]. Některé formy obnovitelné energie vykazují již dnes obrovský rozmach. Během posledních tří desítek let zaznamenala geotermální energie meziroční nárůst o 8 %, solární energie o 28 % a větrná energie o neuvěřitelných 48 %. [6]

Tento vzestup obnovitelných zdrojů energie je dán jak ekologickými, tak ekonomickými faktory. Mezi ekologické faktory počítáme zejména změny zemského klimatu a další, které jsou v zájmu životního prostředí. Okolo 80 % celosvětových primárních dodávek energie pochází z fosilních paliv – tento trend způsobuje právě ony klimatické změny, má nepříznivý vliv na zdraví a životní prostředí a navíc jsou při něm spotřebovávány omezené přírodní zdroje. Obnovitelné energie pomáhají tyto problémy sniižovat. [7]

Ekonomickými faktory jsou snižující se náklady na výrobu obnovitelné energie a také nejistota ohledně cen zbývajících zásob fosilních paliv v budoucnu. Stručně lze říci, že ceny obnovitelných energií a ekonomická, sociální a ekologická hlediska využívání fosilních paliv se ubírají zcela opačnými směry.

Obnovitelné zdroje energie jsou udržitelným a pro životní prostředí vlídným lokálním řešením našich energetických potřeb. A vy můžete být součástí tohoto řešení.

 

Poznámky

[1] „Obnovitelný“ podle slovníku The American heritage science dictionary, Mifflin Company, 2005.

[2] „Obnovitelná energie“ Encyclopedia Britannica, 2009

[3] Kammen, D.: “Renewable Energy, Taxonomic Overview” in Encyclopedia of Energy. Elsevier, 2004.

[4] IEA: Renewables in Global Energy Supply. IEA/OECD, 2007.

[5] Kammen, D.: “Renewable Energy, Taxonomic Overview” in Encyclopedia of Energy. Elsevier, 2004.

[6] IEA: Renewables in Global Energy Supply. IEA/OECD, 2007.

[7] IEA: Key World Energy Statistics. IEA/OECD, 2008.

Partneři projektu RES Compass

LOGO euVýhradní odpovědnost za obsah této webové stránky je věcí autorů. Stránka nemusí vyjadřovat oficiální postoje Evropské komise.Evropská komise nezodpovídá za důsledky rozhodnutí plynoucí z informací zde obsažených..